בן חמו יפה
אחראית מכרזים
04-9879874

כללי

כללי
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת התמודדות זוכה
043/22 אספקת והתקנת טריבונה בעלת 350 כסאות במתחם הכדורגל בנהריה פומבי 19/07/2022 31/07/2022
044/22 שיפוץ והקמת יער סלים במגרשי ספורט ברחבי העיר פומבי 19/07/2022 01/08/2022
045/22 עבודות חשמל לשיפוץ אולם ספורט בבית ספר נופר סיווג קבלני נדרש 160 א פומבי 19/07/2022 03/08/2022
047/22 הקמת מפרץ נשק וסע לבית ספר נתיבות משה סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 ו/או 220 ב פומבי 19/07/2022 03/08/2022
040/22 רכישת רכב בליסינג מימוני פומבי 19/07/2022 01/08/2022
048/22 תכנון אדריכלי כוללני לבניית מרכז יום שיקומי סיעודי פומבי 19/07/2022 08/08/2022
042/22 פרסום מכרז להפעלת מועדונית טיפולית לילדים בנהריה פומבי 14/07/2022 04/08/2022
041/22 אספקת והתקנת מבנים יבילים במוסדות חינוך סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 ן/או 140 ג פומבי 05/07/2022 12/07/2022
028/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת הליך לקבלת הצעת למכרז 028/22 לשירותי ביובית ברחבי העיר פומבי 21/06/2022 06/07/2022
039/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 039/22 לעבודות פיתוח בשביל המחבר בין רחוב יצחק שדה לבין פסי הרכבת סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי 21/06/2022 06/07/2022
037/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 037/22 לבניית מבנים במתחם כדורגל שלב ג' סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 פומבי 21/06/2022 06/07/2022
038/22 הנחת קו ניקוז וקרצוף ריבוד רחוב קפלן בקטע קפלן/לוחמי הגיטאות ועד לקפלן רחוב וייצמן סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי 15/06/2022 30/06/2022
033/22 עבודות שיפוץ באולם ספורט בבית ספר נופר סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 פומבי 09/06/2022 03/07/2022
018/22 מתן שירותי עריכת תוכניות מפורטות (תב"ע) ואישורן – מכרז מסגרת פומבי 07/06/2022 15/06/2022
034/22 קרצוף וריבוד ברחוב שפרינצק סיווג קבלני נדרש 200 ג פומבי 07/06/2022 15/06/2022
035/22 הרחבת והסדרת חלקות קבורה בבית העלמין בכברי חלקה 11 - סיווג קבלני נדרש 200 ג 2 פומבי 07/06/2022 27/06/2022
036/22 שיפוץ 4 כיתות בבית ספר רונה רמון בשכונת טרומפלדור - סיווג קבלני נדרש 100 ג 1 פומבי 07/06/2022 19/06/2022
031/22 אספקת והתקנת ריהוט בבית ספר אריאל שרון פומבי 23/05/2022 01/06/2022
032/22 עבודות פיתוח בשצ"פ בכניסה לעיר פומבי 23/05/2022 07/06/2022
033/22 עבודות שיפוץ באולם ספורט בבית ספר נופר פומבי 23/05/2022 08/06/2022
018/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 018/22 למתן שירותי עריכת תוכניות מפורטות (תב"ע) ואישורן – מכרז מסגרת פומבי 09/05/2022 22/05/2022
029/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 029/22 לתכנון וביצוע סוכך ליציעים במגרשי הכדורגל בנהריה פומבי 09/05/2022 22/05/2022
030/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 030/22 לעבודות שיפוץ באולם ספורט בבית ספר רונה רמון בשכונת טרומפלדור פומבי 09/05/2022 22/05/2022
027/22 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 027/22 למתן שירותי ביטוח עבור עיריית נהריה פומבי 27/04/2022 26/06/2022

חזור למכרזים פעילים