בן חמו יפה
אחראית מכרזים
04-9879876

עיריית נהריה

עיריית נהריה
מס מכרז שם המכרז סוג המכרז תאריך פרסום המכרז מועד אחרון להגשת התמודדות
030/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 030/23 לבניית 3 כיתות גן ומועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס (מגרש 206) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות פומבי
29/05/2023
18/06/2023
13:00
031/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 031/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת יצחק שמיר (מגרש 404) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות פומבי
29/05/2023
18/06/2023
13:00
040/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 040/23 לבניית 3 כיתות מעון יום + מועדון בקומה ב' בשכונת שמעון פרס ( מגרש 205) סיווג קבלני נדרש 100 ג 2 לפחות פומבי
29/05/2023
18/06/2023
13:00
037/23 עיריית נהריה מפרסמת בזאת מכרז מספר 037/23 להקמת תחנת שאיבה ראשית לביוב נהריה סיווג קבלני נדרש ענף 100 ג 3 לפחות + ענף 500 ב 3 לפחות פומבי
29/05/2023
03/07/2023
13:00
001/23 קול קורא מס' 001/23 להשכרת מקרקעין לצורך אנטנות סלולריות פומבי
23/05/2023
14/06/2023
12:00
038/23 מכרז פומבי מספר 038/23 לביטוח חובה מקיף וצד ג' לרכבי העירייה פומבי
23/05/2023
12/06/2023
12:00
039/23 מכרז מספר 039/23 שיפוץ שירותים בקומה א'+ קומה ב' בבית ספר תלמוד תורה בישיבת אביר יעקב פומבי
23/05/2023
05/06/2023
13:00
035/23 מכרז מספר 035/23 לשיפוץ מרכז הטניס ברחוב רבי עקיבא 26 סיווג קבלני נדרש 200 ג 1 פומבי
15/05/2023
31/05/2023
13:00

עבור לארכיון המכרזים