פארק עירוני סמוך לשכונת טרומפלדור

מיקום: סמוך לשכונת טרומפלדור

סוג העבודה: פיתוח סביבתי