בית כנסת ומרכז קהילתי בשכונת יצחק שמיר

מיקום: שכונת יצחק שמיר

סוג העבודה: בניה ציבורית