שלוש כיתות מעון ומועדון קהילתי – יצחק שמיר

מיקום: שכונת יצחק שמיר

סוג העבודה: בניה ציבורית