בית כנסת ומקווה – שמעון פרס

מיקום: שכונת שמעון פרס

סוג העבודה: בניה ציבורית