תפקידי הקב”ט

הקב”ט מהווה כתובת ליחידות העירייה, למוסדות החינוך ולציבור הרחב, בכל הקשור לפתרון בעיות בתחום האבטחה, המיגון והכנת מערך החירום. באחריות הקב”ט לעדכן את המוקד העירוני בכל הקשור להתרחשות באירועים חריגים, בתחום הביטחון.​

ברגיעה

יכין הקב”ט את מוסדות העירייה ומוסדות החינוך להערכות בשעת חירום. בכל מוסד תהייה תוכנית מגירה למצבים שונים כגון: רעידת אדמה, שריפה, מחבל מתאבד ועוד. הקב”ט ילווה אירועים המופקים ע”י העירייה, יכין תוכנית אבטחה לכל אירוע ויהיה איש הקשר עם המשטרה, חברות האבטחה והמפיקים. הקב”ט יפעיל חפ”ק באירועים, עפ”י דרישת משטרת ישראל

בחירום

הקב”ט יקים חפ”ק באזור האירוע ויתפעל את האירוע עד להגעת כוחות נוספים. הקב”ט ידלג לאזור האסון וישמש כמקשר ומדווח, למרכז לניהול משברים (מרכז ההפעלה העירוני). באירוע חירום מתמשך, יאייש הקב”ט את החפ”ק העירוני, אשר יוקם באזור אירוע, למתן מענה לתושבים. בשגרת חירום יתאם בין צרכי השטח למכלולי הרשות.

אתרים ביטחוניים לשעות חירום

 

קובי כהן
קב"ט עירייה
04-9879483
רונית לוק
מזכירת קב"ט רשות
049879486
תומי באודן
קב"ט מוסדות חינוך
04-9879801
גלעד דוקורסקי
מ"מ קב"ט מוסדות חינוך
04-9879635
אביבה משה
מזכירת קב"ט מוסדות חינוך
04-9879313