עיריית נהריה ("העירייה") רואה חשיבות רבה במתן שירות שוויוני לכלל הלקוחות ובשיפור השירות הניתן ללקוחות עם מוגבלות. לשם כך הושקעו משאבים רבים בהנגשת שטחים ברשות, במטרה להקל על השימוש בהם, וכן להפוך את שירותי העירייה לזמינים יותר עבור אנשים עם מוגבלות

פרסומים לשנת 2023

פרסום הסדרי נגישות למקום שאינו בניין

פרסום הסדרי נגישות מקום שהוא בניין

פרסומים לשנת 2022

פרסום הסדרי נגישות מקום שאינו בניין

פרסום הסדרי נגישות מקום שהוא בניין

לצפייה ברשימת מקומות ציבוריים בעיריית נהריה שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות הנגישות לחץ כאן