שיעור היטל ההשבחה במתחמי פינוי בינוי

תיקון מס' 133 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה קובע כי החל מיום 1 במאי 2022, יפחת שיעור היטל ההשבחה במתחמי פינוי- בינוי ל-25% מההשבחה, במקום 50%. הממשלה קבעה שיעור היטל השבחה מופחת במטרה לעודד התחדשות עירונית.

בנוסף קבע החוק, כי כל רשות מקומית רשאית להכריז על אזורים בעיר בהם יקבע שיעור שונה של היטל השבחה במתחמי פינוי-בינוי: 50% מההשבחה, 25% מההשבחה או פטור מלא מתשלום היטל השבחה. אם לא תכריז הרשות המקומית על אזורים בהם יקבעו תעריפים אחרים, ייקבע היטל ההשבחה באופן גורף בכל שטחי העיר בשיעור 25% מההשבחה.

חשוב לציין כי ההטבה מתייחסת רק למתחמי פינוי בינוי שיוכרזו בהתאם לחוק, ולא תשפיע על תקבולים מהיטלי השבחה בגין אישור תכנית, הקלה או שימוש חורג. 

האזורים בהם קיימת הטבה בהיטל השבחה:

 1. פטור מלא בשכונות המזרח הותיקות: גבעת טרומפלדור, גבעת כצנלסון, גבעת אוסישקין ושפרינצק.
  העירייה מכירה בצורך לקידום ועידוד התחדשות עירונית במזרח העיר, וכן בקושי למימוש התחדשות עירונית משמעותית בשל ערך הקרקע הנמוך ביחס למערב העיר. לכן מציעה העירייה למועצת העיר לנקוט בצעד אסטרטגי ולהכווין את כל מאמצי ההתחדשות העירונית למזרח העיר. סיבה נוספת, היא החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל, שמימון המדינה להתחדשות עירונית במתחמי פינוי בינוי יינתן רק באזורים בהם הרשות המקומית הכריזה על הטבה בהיטלי השבחה.
 2. פטור חלקי באזורים נבחרים במערב העיר: העירייה מציעה למועצת העיר לקבוע הטבה בהיטל השבחה באזורים שבהם קיים פוטנציאל להפרשת קרקע משמעותית לצורכי ציבור שתתאפשר רק במתכונת של תכנית רחבה: למשל בית ספר יסודי.
  1. אזור א': ממזרח לרחוב וייצמן וממערב לרצועת הרכבת הישנה, מצפון לרחוב המייסדים ומדרום לרחוב חניתה.
  2. אזור ב': ממזרח לרחוב וייצמן וממערב למסילת הרכבת, מצפון לרחוב הצבעוני ומדרום לרחוב סולד.
 3. פטור מלא במתחמי שיכון ותיקים עם פוטנציאל להתחדשות:
  1. שז"ר דרום: מצפון לספורטק ומדרום למסילת הרכבת. העירייה רואה במתחם זה הזדמנות ליצירת שדרה עירונית רחבה המובילה אל הים.
  2. אלי כהן, נווה אלון מזרח ובורוכוב. ממזרח לרחוב ההגנה וממערב למסילת הרכבת הישנה, מצפון לרחוב שפירא ומדרום לרחוב דוד בן-גאון. העירייה רואה במתחמים אלה הזדמנויות רבות לחיזוק הקשר בין מערב העיר למזרח העיר, תוך הגדלת הנגישות התחבורתית באמצעות יצירת חיבורים נוספים דרך כביש 4 ו-89 החדש.

לעיון בפרוטוקול ישיבת המועצה

לעיון בנוסח הפרסום ברשומות

מיפוי עזר למתחמי ההטבה