כותרת תאריך שנה  
תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2021 15/01/2021 2021 דוח/צו
תבחינים למתן תמיכות לגוף נתמך לשנת 2022 09/09/2021 2021 דוח/צו