חברי ועדת מכרזים

 
  1. יו”ר – נהריה ביתנו – דימה אפשטיין
  2. דרך חדשה – שרית מולכו
  3. הדור הבא – אורנה שטרקמן
  4. מחר חדש –עו”ד לירז איתמר
  5. דרך חדשה – ענת לורנץ
  6. אור – עופר אלקיים
  7. ש”ס – חיים רואש