היחידה לאיכות הסביבה

 

חזון

עיריית נהריה רואה בתחום איכות הסביבה נדבך חשוב ובסדר עדיפות גבוהה בשירות העירוני המוענק לתושבי העיר.
מחלקת איכות הסביבה והתברואה מופקדת על שמירת הסדר והניקיון ועל פיתוח איכות הסביבה, תוך צמצום המפגעים הסביבתיים.
העירייה משקיעה משאבי רבים ומגוונים על מנת לייצר לתושבי העיר ולמבקריה סביבה נקייה מזימנה ואטרקטיבית.
מחלקת התברואה ואיכות הסביבה פועלת בכל ימות השנה לניקיון ותחזוקה שוטפת של העיר, פינוי אשפה ופסולת לסוגיה, פינוי גזם וגרוטאות, טיפול במפגעים ומטרדים, ניקיון וטיפוח גנים ציבוריים ופארקים, מזרקות מתקני כושר ומשחק, מיחזור של נרחב של בקבוקי פלסטיק נייר, קרטונים וסוללות.
העירייה מעניקה שירותי הדברה למרחב הציבורי, שירותים ווטרינרים, פרוייקט חוף – נקי והסרת מפגעי אסבסט פריך במסגרת פרוייקט דרך ירוקה.

מטרתנו היא ליצור סביבה ירוקה נקייה ובריאה עבור תושבי העיר.

עקרונות מנחים ומובילים

העיר פועלת כיום ותפעל בעתיד גם בהתאם לעקרונות הבאים:

 • טיפוח ושמירה על שטחים פתוחים וירוקים
 • ​קידום חינוך סביבתי-חברתי ובריאותי
 • שימור וטיפוח מקורות המים
 • ​צמצום נפח הפסולת והכנסת כלי אדמה טמוני קרקע לשכונות החדשות
 • ניהול סביבתי של העירייה ומוסדותיה
 • הגברת מערך המיחזור
 • יישום החוק למיחזור מוצרי אלקטרוניקה
 • הסרה וסילוק אסבסט פריך במסגרת פרוייקט דרך ירוקה
 • הסדרת ערוץ נחל הגעתון למניעת הצפות בשדרות הגעתון
 • הקמת קו ביוב חדש התואם את קצב בבתפתחות העירונית והגידול הצפוי באוכלוסיה

​שטחים פתוחים​

העירייה דואגת לשמירה על השטחים הפתוחים באמצעות ניקוי בכלי צ.מ.ה. כיסוח עשבייה, הסדרת הנחלים, הדברה, שילוט והסברה, אכיפה ובסופו של תהליך ברוב השטחים הללו מבוצעות עבודות פיתוח ותשתית כגון: פארקים, טיילות, בנייה ציבורית ופרטית ועוד.

מט”ש נהריה/ מטה אשר

בשנת 2005 נחנך המט”ש בשדות של קיבוץ גשר הזיו ופרויקט זה פתר את בעיות הזרמת הביוב לחופה של נהריה. מדובר בכ- 3.5 מיליון קוב מי ביוב מתוך כ- 5 מיליון קוב מים שהעירייה קונה בשנה, המט”ש פתר את בעיית זיהום הים, הפחתת מפגעי הריח, הפחתת תקלות בתשתית הביוב בעיר, הפניית הקולחים להשקיה במקום הזרמתם לים והפחתת זיהום מי התהום.

​הפרטת פינוי האשפה, הגזם והגרוטאות

מהלך הפרטת שרותי פינוי האשפה הגזם והגרוטאות אותו יזמה עיריית נהריה, שיפר וייעל את השירות לתושב. תדירות הפ​ינוי גדלה, מכלי אשפה לא תקינים מוחלפים ומתוקנים במהירות, הוכנסו 14 דחסנים לעיר לעסקים ומסחר ומתבצעת הפרדת הגזם מהגרוטאות בעת הפינוי.

הפרדת הפסולת ל-2 זרמים “יבש ורטוב”

העירייה החלה בהכנת תוכנית אב להפרדת הפסולת ל-2 זרמים “יבש – רטוב” (בעלות של 175,000 ₪). התוכנית תסתיים במהלך הקיץ הקרוב וביצועה יתפרס במשך 3-5 שנים. עקרונות התוכנית מתבססים על הפרדה במקור (בבתים) של סוגי הפסולת, הקמת תשתיות אשפה חדשות, פתרונות קצה, הסברה וחינוך סביבתי.
הקמת מרכז מיחזור ופסולת יבשה באזור התעשייה הצפוני בעלות של כ- 2.5 מיליון ₪ ובמקביל פינוי תחנת המעבר לפסולת הממוקמת בשכונת מגורים בעין שרה ברח’ הלוטם.
בשנתיים האחרונות ערכה העירייה סקר מקיף (באמצעות המועצה הציבורית למניעת רעש וזיהום אויר מלר”ז) במוסדות החינוך (גני ילדים ובתי הספר) לבדיקת המצאות קרינה במוסדות ובקרבתם המוסדות. בהתאם לממצאי הסקר לא נמצאו חריגות כלשהן.

פרויקט מניעת מפגעי “תהלוכן האורן” במוסדות החינוך

בשנים האחרונות העירייה מפעילה פרויקט לטיפול בעצי האורן על מנת למנוע את מטרדי “תהלוכן האורן” (תולעים). בכל שנה מטופלים כ-300 עצים באמצעות חומרים אקולוגיים במוסדות החינוך ובקרבתם.
במהלך השנתיים האחרונות בוצע פרויקט עיקורי חתולי רחוב – כ- 750 חתולים, על מנת להגביל את התרבותם ולמנוע מטרדים ומחלות.

שמירה על העצים

בשנתיים האחרונות הוסדר נושא הטיפול בעצים באמצעות ריענון ההנחיות בעניין וההוראות המאפשרות גיזום/כריתה וכד’ וזאת רק באמצעות אישורים והיתרים כחוק. בנוסף לכך העירייה שתלה אלפי עצים חדשים בפארקים, בטיילות ואף בשד’ הגעתון. כיום הפיקוח על העצים שוטף מקצועי וקפדני.

x

שלום אתה מחובר

X
כניסת תושבים
0
  0
  עגלת קניות
  רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות