אבטחת מוסדות חינוך

 

אבטחת מוסדות חינוך מערך אבטחת מוסדות החינוך מושתת על הנחיות משרד החינוך ,משטרת ישראל ומנהלי עיריית נהריה.
האחריות על אבטחת מוסדות החינוך הוטלה על משטרת ישראל מתוקף החלטת ממשלה משנת 1995.
בהתאם לכך, המשרד לביטחון פנים באמצעות משטרת ישראל הינם הגורמים המוסמכים להנחות את משרד החינוך והרשויות המקומיות לרבות,

משימות מחלקת הביטחון בתחום

 • קביעת הקריטריונים להצבת מאבטח. ​
 • קביעת תקני האבטחה החמושה במוסדות החינוך.
 • קביעת שעות האבטחה לכל מוסד חינוך.
 • קביעת אמות המידה למאבטחים.
 • קביעת תכני ההכשרה ומאפייני ההכשרה של המאבטחים במוסדות החינוך.
 • הנפקת אישורים למתן נשק למאבטחים וכן הנפקת תעודות מאבטח.
 • מימון כל נושאי ההכשרה והאבטחה.

בשנת הלימודים תשס”ו אישרה המשטרה הצבת מאבטחים במוסדות החינוך בנהריה, הטיפול במערך האבטחה באמצעות קב”ט מוסדות חינוך בעיר ומשטרת נהריה באמצעות ניידת הסיור העירונית.

סדרי האבטחה במוסדות החינוך נקבעו ופורסמו בחוזר מנכ”ל משרד החינוך סא/5 (ב) מינואר 2001 שעניינו בטיחות, ביטחון ושעת חירום (להלן: הנוהל). הנוהל נקבע כהוראות קבע בהתאם להנחיות הגורמים האמונים על הנושא במשטרת ישראל וגורמי הביטחון האחרים, בהתבסס על תפיסתם המבצעית כדי להנחות את העוסקים בנושא ולהבטיח את שלומם וביטחונם של השוהים במוסדות החינוך ולאפשר בנוסף לאבטחת מוסדות החינוך עוסק הקב”ט בהכנת מוסדות החינוך לשעת חירום, סיוע לתושבי העיר בבעיות ביטחון שוטפות, בהתאם להנחיות.

0
  0
  עגלת קניות
  רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות

  חיפוש

  צור קשר

  חיפוש

  דילוג לתוכן