דוחות כספיים שנתיים של החברות העירוניות

 
שם החברה שנת פרסום הדוח קובץ מצורף
החברה הכלכלית לנהריה בע"מ (חכ"ל)
2018
החברה הכלכלית לנהריה בע"מ (חכ"ל)
2019
החברה הכלכלית לנהריה בע"מ (חכ"ל)
2020