שאלות ותשובות בנושא הרישום לכיתות א’

 

שאלות ותשובות תהליך רישום כיתות א':

ילדים שנולדו בין התאריכים

כ’ בטבת התשע”ו  – 1 בינואר 2016 עד ב’ בטבת התשע”ז  – 31 בדצמבר 2016

תושבים שיעברו לנהריה עד סוף חודש 8/22 (בהתאם להצגת חוזה רכישת דירה והתחייבות מעבר עד סוף חודש זה) יוכלו לרשום את ילדיהם לשנת הלימודים הקרובה.

תושבים שעתידים לעבור בשנת 2023 יגיעו לרישום סמוך למועד המעבר עם מסמכים המעידים על מעבר הדירה

השיבוץ בתקופה זו יעשה על בסיס מקום פנוי.

 

רישום יעשה בהתאם לכתובת הנוכחית. כאשר תעברו דירה לכתובת אחרת תתבקשו להציג חוזה רכישה/שכירות

אנו נשתדל לשבץ את ילדכם לבית הספר באזור הרישום בהתאם לכתובת החדשה אך מכיוון שאפשרות הקליטה של בית הספר מוגבלת, במידה וירשמו ילדים מעל המכסה, נהיה רשאים להעביר חלק מהנרשמים לבית ספר אחר, בו יש אפשרות קליטה

חוק הכשרות המשפטית והאופוטרופוסות קובע כי,  לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האופוטרופוסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו).

במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני מדור רישום את ההחלטות שהתקבלו.

כל עוד אין הסכמה של 2 ההורים לביצוע הרישום, הרישום לא יושלם!

  1. טופס מקוון לביטול רישום נמצא באתר העירייה

    בעת ביטול רישום יש להגיש בקשה חתומה על ידי שני ההורים וצילום של ספחי תעודות הזהות של שני ההורים הכוללים את פרטי הילד.

טופס מקוון להגשת בקשה לסייעת רפואית קיים באתר העירייה – יש להגיש מסמכים עדכניים ורלוונטיים מרופא מומחה תוך תיאור האלרגיה/מחלה המסכנת חיים, מסמך רפואי בתוקף עד 6 חודשים.

המסמכים מועברים לוועדת הבריאות במשרד החינוך ועם קבלת האישור לסייעת צמודה תקבלו הודעה מאגף החינוך.

את המסמכים העדכניים יש להגיש לאחראית על סייעות רפואיות באגף החינוך גב’ עדי עזתי לקראת חודש אפריל.

רישום מאוחר ניתן יהיה לבצע במשרדי מדור רישום באגף החינוך  ובכפוף למגבלות  הקורונה והשיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בבתי הספר ולא בהכרח על פי אזור הרישום.

ניתן להגיש ערעורים בנוגע לשיבוץ דרך אתר הרישום בלבד, לאחר הודעת השיבוץ ולמשך עשרה ימים מיום פרסום השיבוץ.

שיבוצי התלמידים לכיתות א’ יפורסמו באתר העירייה במהלך חודש אפריל, במקביל תתקבל הודעת שיבוץ באמצעות sms לטלפון האישי שהוזן במעמד הרישום.

המשך היכרות ומידע אודות הלימודים בבתי הספר היסודיים יפורסם ע”י בתי הספר.

ניתן על פי כללי הבחירה המבוקרת המפורסמים באתר עיריית נהריה ובחוברת הרישום.

מערכת הרישום הממוחשבת תאפשר רישום לתושבים חדשים, ובכל שלב בתהליך הרישום היא תבקש לצרף מסמכים רלוונטיים כגון: אישור ביטול רישום מהעיר שגרו , שתי תעודות זהות כולל הספח מעודכן כתושבי נהריה של שני ההורים, חוזה שכירות / חוזה רכישה חתום ע”י עו”ד ואישור מחלקת הגביה על כתובת המגורים

מערכת הרישום הממוחשבת תאפשר רישום לתושבים שמשנים את כתובת המגורים שלהם בתוך נהריה במהלך השנה.

בתהליך הרישום תידרשו לצרף מסמכים רלוונטיים כמו: שתי תעודות זיהוי של ההורים כולל הספח, חוזה רכישה/ תצהיר מגורים/ חוזה שכירות חתום ע”י עו”ד, אישור מחלקת הגביה בעירייה.

ניתן לבצע רישום לבית ספר בנהריה רק עם הצגת חוזה רכישה עדכני לשנת הלימודים הקרובה, ללא הצגת מסמך המעיד על כתובת בנהריה לא ניתן לבצע רישום.

רק תושבי שכונת אריאל שרון ויצחק שמיר.

בכפוף למספר הנרשמים – תמונה מלאה תתקבל רק אחרי תקופת הרישום.

x

שלום אתה מחובר

X
כניסת תושבים
0
    0
    עגלת קניות
    רוקנו עגלת קניותחזרה לחנות