תמליל ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 7 7.2.2017 תשע”ז

 
תאריך פרסום: 02/07/2017
שנה: 2017
סטאטוס: מן המניין

תמליל ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 7 7.2.2017 תשע”ז