תמלול ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 1.5.18 יום ג’

 
תאריך פרסום: 05/01/2018
שנה: 2018
סטאטוס: מן המניין

תמלול ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 1.5.18 יום ג’