פרוטוקול מס’ 8/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 7.10.1

 
תאריך פרסום: 10/07/2014
שנה: 2014
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 8/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 7.10.1