פרוטוקול מס’ 7/16 מישיבה מן המניין של מועצת העיר, שהתקיימה ביום ג’ 2/8/16

 
תאריך פרסום: 08/02/2016
שנה: 2016
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 7/16 מישיבה מן המניין של מועצת העיר, שהתקיימה ביום ג’ 2/8/16