פרוטוקול מס’ 6/17 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 06.06.2017

 
תאריך פרסום: 06/06/2017
שנה: 2017
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 6/17 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 06.06.2017