פרוטוקול מס’ 6/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 7.6.2016

 
תאריך פרסום: 06/07/2016
שנה: 2016
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 6/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 7.6.2016