פרוטוקול מס’ 6/15 מישיבת מועצה, מן המניין, שהתקיימה ביום ג’ 7.7.2015

 
תאריך פרסום: 07/07/2015
שנה: 2015
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 6/15 מישיבת מועצה, מן המניין, שהתקיימה ביום ג’ 7.7.2015