פרוטוקול מס’ 5/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 1.7.14

 
תאריך פרסום: 07/01/2014
שנה: 2014
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 5/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 1.7.14