פרוטוקול מס’ 4/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 5.4.2016

 
תאריך פרסום: 04/05/2016
שנה: 2016
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 4/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 5.4.2016