פרוטוקול מס’ 4/14 מישיבה מן המניין, של מועצת העיר,שהתקיימה בתאריך: 10.6.14

 
תאריך פרסום: 06/10/2014
שנה: 2014
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 4/14 מישיבה מן המניין, של מועצת העיר,שהתקיימה בתאריך: 10.6.14