פרוטוקול מס’ 4/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 11.9.14

 
תאריך פרסום: 09/11/2014
שנה: 2014
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 4/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 11.9.14