פרוטוקול מס’ 3/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 1.3.2016

 
תאריך פרסום: 03/01/2016
שנה: 2016
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 3/16 מישיבה, מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 1.3.2016