פרוטוקול מס’ 3/14 , מישיבה מן המניין, של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’: 13.5.2014

 
תאריך פרסום: 16/01/2022
שנה: 2014
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 3/14 , מישיבה מן המניין, של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’: 13.5.2014