פרוטוקול מס 2.18 מישיבה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 6.2.2018

 
תאריך פרסום: 02/06/2018
שנה: 2018
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס 2.18 מישיבה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 6.2.2018