פרוטוקול מס’ 2/15 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 3.2.2015

 
תאריך פרסום: 02/03/2015
שנה: 2015
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 2/15 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 3.2.2015