פרוטוקול מס’ 2/14 , מישיבה מן המניין, של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’: 11.3.2014

 
תאריך פרסום: 03/11/2014
שנה: 2014
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 2/14 , מישיבה מן המניין, של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’: 11.3.2014