פרוטוקול מס’ 10/15 מישיבה ,מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 1.12.15

 
תאריך פרסום: 12/01/2015
שנה: 2015
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 10/15 מישיבה ,מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 1.12.15