פרוטוקול מס’ 10/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 2.12.14

 
תאריך פרסום: 12/02/2014
שנה: 2014
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול מס’ 10/14 מישיבה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 2.12.14