פרוטוקול מס’ 1/16 מישיבה ,שלא מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 6.1.2016

 
תאריך פרסום: 01/06/2016
שנה: 2016
סטאטוס: שלא מן המניין

פרוטוקול מס’ 1/16 מישיבה ,שלא מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 6.1.2016