פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 3.2.21

 
תאריך פרסום: 02/03/2021
שנה: 2021
סטאטוס: שלא מן המניין

פרוטוקול ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 3.2.21