פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה 6.3.2018

 
תאריך פרסום: 03/06/2018
שנה: 2018
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה 6.3.2018