פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 5.12.17, בשעה 19.00

 
תאריך פרסום: 12/05/2017
שנה: 2017
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 5.12.17, בשעה 19.00