פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 07.11.2017, בשעה 19.00

 
תאריך פרסום: 11/07/2017
שנה: 2017
סטאטוס: מן המניין

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין,של מועצת העיר,שהתקיימה ביום ג’, 07.11.2017, בשעה 19.00