ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ בתאריך 1.7.2020

 
תאריך פרסום: 07/01/2020
שנה: 2020
סטאטוס: שלא מן המניין

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ בתאריך 1.7.2020