ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ בתאריך 03.6.2020

 
תאריך פרסום: 06/03/2020
שנה: 2020
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצת העיר נהריה מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ בתאריך 03.6.2020