ישיבת מועצת העיר מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ בתאריך 1.7.2020

 
תאריך פרסום: 07/01/2020
שנה: 2020
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצת העיר מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ בתאריך 1.7.2020