ישיבת מועצת העיר מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 3/3/21

 
תאריך פרסום: 03/03/2021
שנה: 2021
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצת העיר מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 3/3/21