ישיבת מועצה שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 12.12.18

 
תאריך פרסום: 12/12/2018
שנה: 2018
סטאטוס: שלא מן המניין

ישיבת מועצה שלא מן המניין אשר התקיימה ביום ד’ 12.12.18