ישיבת מועצה שלא מן המניין,שהתקיימה ביום ד’, 15.5.2019

 
תאריך פרסום: 19/01/2022
שנה: 2019
סטאטוס: שלא מן המניין

ישיבת מועצה שלא מן המניין,שהתקיימה ביום ד’, 15.5.2019