ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 5.2.2020

 
תאריך פרסום: 02/05/2020
שנה: 2020
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 5.2.2020