ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 6.2

 
תאריך פרסום: 02/06/2019
שנה: 2019
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 6.2