ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 5.6.2019 שעה 18:00

 
תאריך פרסום: 06/05/2019
שנה: 2019
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה בתאריך 5.6.2019 שעה 18:00