ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 12.6.2018

 
תאריך פרסום: 06/12/2018
שנה: 2018
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 12.6.2018