ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 10.7.2018

 
תאריך פרסום: 07/10/2018
שנה: 2018
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 10.7.2018