ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 7.8.2018

 
תאריך פרסום: 08/07/2018
שנה: 2018
סטאטוס: מן המניין

ישיבת מועצה מן המניין אשר התקיימה ביום ג’ 7.8.2018